Câmbio: U$1.00 x R$5.40

Fibra de Vidro Maciça

Vara Acqua

Vara Acqua camou

Vara Acqua Max

Vara Adventure

Vara Amazon

Vara Arenque

Vara Athena

Vara Audaz Linha: 6-10kg

Vara Big Fish

Vara Blue Bass Potência Média

Vara Blue Shark

Vara Cascavel

Vara Combo

Vara Concept

Vara Concept - X

Vara Conquista

Vara Crocodile

vara Cyber

Vara Cybor 10 e 15lb

Vara Cybor 20lb

Vara Cybor 30lb

Vara Cybor 40lb

Vara Cybor 60lb

Vara Cybor 80lb

Vara Cybor Lady

Vara Cybor Tucuna

Vara Darion

Vara Diplomata

Vara Dorado

Vara Duos

Vara Expander

Vara flash

Vara Fox

Vara German Stroker

Vara Gforce

Vara Gluter

Vara Hanok

Vara Hercules

Vara Hulk

Vara Joke Ponta retificada

Vara Kenzo

Vara Lucille

Vara Marfim

Vara Marte

Vara Master

Vara MaxForce

Vara Maxima

Vara Milestone

Vara Miller

Vara Native

Vara Netuno

Vara New Power

Vara Pacific

Vara Pintado

Vara Potente

Vara Power

Vara Prawn Hunter

A 5,45

Vara Radadinha

Vara Raft Shot

Vara Rainbow

Vara Safari

Vara Sahara

Vara Savara

Vara Sentra